Coronavirus..

11.03.2020

Med anledning av att risken för smittspridning av Coronaviruset i samhället nu har graderats till mycket hög av Folkhälsomyndigheten, så vill vi uppmana er kursdeltagare till att vara särskilt noggranna med er handhygien då vi tar mycket i varandras händer när vi dansar. Använd rikligt med tvål och vatten och vi har handsprit tillgängligt i kurslokalerna. Om du på något sätt vet eller bara tror att du skulle utgöra en smittrisk, så ber vi dig av respekt för andra deltagare att avstå från att delta på våra kurser. Vi följer utvecklingen framöver och kommer att rätta oss efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.