Hösten 2020 hos DanzaDanza

25.07.2020

Vårt mål med dansföreningen DanzaDanza är i stort att det ska vara roligt att dansa och att vi gör det tillsammans. Vi tycker att den sociala biten av dansen har en mycket stor betydelse - dans är inte bara att sätta fötterna på rätt ställe på golvet, utan att det är den sociala biten, att vi dansar tillsammans - det är där vi lägger stor del av vårt fokus.

Vid anmälningar till våra kurser blir det ofta långa listor med singelanmälda. Vi brukar lägga ned stort engagemang på att lösa det på olika sätt, så att vi kan ge så många som möjligt möjlighet att få dansa. En av nycklarna är att vi byter danspartners under kurserna, vilket gör att alla får dansa vid varje kurstillfälle.

Nu har vi en situation i vårt samhälle där vi ska försöka att med alla medel upprätthålla en social distans. Då vi har ett socialt fokus med DanzaDanza så väljer nu vi att inte bedriva någon kursverksamhet under i alla fall den första delen av hösten. Vi vill helt enkelt inte aktivt medverka till att folk träffar folk som de normalt sett inte umgås med.
Vi ser fram emot när möjligheter till social dans återkommer.

Ha det bra tills vi syns eller hörs igen! 😊

Vi har skickat mail till er på vår mail-lista med mer information. Hör av dig på danzadanzaikalmar@gmail.com om du inte har fått ett mail och vill ha.